قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | برنت ۷۶ دلار و ۲ سنت شد
قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | برنت ۷۶ دلار و ۲ سنت شد

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲۴ سنت معادل ۰٫۳۱ درصد کاهش به ۷۶ دلار و ۲ سنت رسید.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲۴ سنت معادل ۰٫۳۱ درصد کاهش به ۷۶ دلار و ۲ سنت رسید.