هاشمی: باید به بسکتبال توجه زیادی کرد
هاشمی: باید به بسکتبال توجه زیادی کرد

وزیر ورزش و جوانان ایران گفت: تیم ملی بسکتبال ایران در حال پوست اندازی است و باید به این رشته توجه زیادی کرد.

وزیر ورزش و جوانان ایران گفت: تیم ملی بسکتبال ایران در حال پوست اندازی است و باید به این رشته توجه زیادی کرد.