اسکورتوپولوس: اگر بدشانس نبودیم پیروز می‌‌شدیم/ باید به تیم ایران احترام گذاشت
اسکورتوپولوس: اگر بدشانس نبودیم پیروز می‌‌شدیم/ باید به تیم ایران احترام گذاشت

سرمربی تیم ملی بسکتبال قطر گفت: با ترکیبی از جوانان با استعداد وارد زمین شدیم و از عملکرد تیم کاملا رضایت دارم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال قطر گفت: با ترکیبی از جوانان با استعداد وارد زمین شدیم و از عملکرد تیم کاملا رضایت دارم.