گلایه کاندیداهای زنجان از تخلف تبلیغاتی برخی نامزدها
گلایه کاندیداهای زنجان از تخلف تبلیغاتی برخی نامزدها

از روز گذشته، برخی کاندیداها در زنجان، اقدام به نصب بنرهای خود در نقاطی غیر از محل‌های تعیین‌شده برای تبلیغات، اقدام به نصب بنر و پوستر کردند که این کار گلایه سایر کاندیداها را به دنبال داشته است.

از روز گذشته، برخی کاندیداها در زنجان، اقدام به نصب بنرهای خود در نقاطی غیر از محل‌های تعیین‌شده برای تبلیغات، اقدام به نصب بنر و پوستر کردند که این کار گلایه سایر کاندیداها را به دنبال داشته است.