گفت‌وگوی تسنیم با کاندیدای نمایندگی مجلس از هرمزگان؛ کارآفرینی که به دنبال تحول در حوزه نمایندگی است+فیلم
گفت‌وگوی تسنیم با کاندیدای نمایندگی مجلس از هرمزگان؛ کارآفرینی که به دنبال تحول در حوزه نمایندگی است+فیلم

محمدرضا وجدان حقیقی کاندید دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه مرکزی هرمزگان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، برنامه‌های خود برای نمایندگی در مجلسی شورای اسلامی را تشریح کرد.

محمدرضا وجدان حقیقی کاندید دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه مرکزی هرمزگان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، برنامه‌های خود برای نمایندگی در مجلسی شورای اسلامی را تشریح کرد.