ثبت پرونده‌ قضایی برای تخلفات انتخاباتی چند کاندیدا در اردبیل
ثبت پرونده‌ قضایی برای تخلفات انتخاباتی چند کاندیدا در اردبیل

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز استان اردبیل گفت: چند پرونده قضایی در خصوص اقدامات برخی از نامزدهای انتخاباتی در تبلیغات غیرقانونی در استان اردبیل تشکیل و ثبت شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز استان اردبیل گفت: چند پرونده قضایی در خصوص اقدامات برخی از نامزدهای انتخاباتی در تبلیغات غیرقانونی در استان اردبیل تشکیل و ثبت شد.