واژگونی خودرو در کویر مرنجاب ۳ کشته و مجروح بر جا گذاشت
واژگونی خودرو در کویر مرنجاب ۳ کشته و مجروح بر جا گذاشت

رئیس اورژانس کاشان با بیان اینکه واژگونی خودرو در کویر مرنجاب آران ۳ کشته و مجروح بر جای گذاشت، گفت: یک مصدوم با بالگرد به مرکز درمانی در قم منتقل شد.

رئیس اورژانس کاشان با بیان اینکه واژگونی خودرو در کویر مرنجاب آران ۳ کشته و مجروح بر جای گذاشت، گفت: یک مصدوم با بالگرد به مرکز درمانی در قم منتقل شد.