استقبال از ۵ نخبه قرآنی خراسان رضوی+تصاویر
استقبال از ۵ نخبه قرآنی خراسان رضوی+تصاویر

نخبگان قرآنی خراسان رضوی که در بخش اصلی و دانش آموزی مسابقات بین المللی قرآن کریم ایران خوش درخشیدند و موفق شدند ۵ مقام برتر این مسابقات را از آن خود کنند امروز مورد استقبال قرار گرفتند.

نخبگان قرآنی خراسان رضوی که در بخش اصلی و دانش آموزی مسابقات بین المللی قرآن کریم ایران خوش درخشیدند و موفق شدند ۵ مقام برتر این مسابقات را از آن خود کنند امروز مورد استقبال قرار گرفتند.