وزیر اقتصاد از ۷ طرح اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان یزد ‌رونمایی کرد
وزیر اقتصاد از ۷ طرح اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان یزد ‌رونمایی کرد

۷ طرح اقتصادی و سرمایه گذاری استان یزد با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.

۷ طرح اقتصادی و سرمایه گذاری استان یزد با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.