تیراندازی با کمان کاپ آسیا| آرمین پاکزاد راهی دیدار رده‌بندی شد
تیراندازی با کمان کاپ آسیا| آرمین پاکزاد راهی دیدار رده‌بندی شد

در ادامه مسابقات تیراندازی با کمان کاپ آسیا در عراق، آرمین پاکزاد در کامپوند مردان به دیدار رده‌بندی راه یافت.

در ادامه مسابقات تیراندازی با کمان کاپ آسیا در عراق، آرمین پاکزاد در کامپوند مردان به دیدار رده‌بندی راه یافت.