پیش‌بینی ۷۴۷ شعبه اخذ رأی برای انتخابات در قم
پیش‌بینی ۷۴۷ شعبه اخذ رأی برای انتخابات در قم

فرماندار قم با بیان اینکه انتخابات در ۷۴۷ شعبه در استان برگزار می شود، گفت: برای این تعداد صندوق ۲۰ هزار نفر عوامل اجرایی، نظارتی، امنیتی، حفاظتی و پشتیبانی که همگی از بین مردم هستند آموزش های لازم را دیده اند و فرایند انتخابات را اجرایی خواهند کرد.

فرماندار قم با بیان اینکه انتخابات در ۷۴۷ شعبه در استان برگزار می شود، گفت: برای این تعداد صندوق ۲۰ هزار نفر عوامل اجرایی، نظارتی، امنیتی، حفاظتی و پشتیبانی که همگی از بین مردم هستند آموزش های لازم را دیده اند و فرایند انتخابات را اجرایی خواهند کرد.