رئیس سازمان انرژی اتمی تشریح کرد؛ چرا ساخت نیروگاه اتمی کارون با تاخیر ۴۰ ساله آغاز شد؟
رئیس سازمان انرژی اتمی تشریح کرد؛ چرا ساخت نیروگاه اتمی کارون با تاخیر ۴۰ ساله آغاز شد؟

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه قرار بود پیش از انقلاب در منطقه دارخوین نیروگاه اتمی ساخته شود، گفت: با پیروزی انقلاب، خارجی‌ها به تعهدات عمل نکرده و قراردادهای خود برای ساخت این نیروگاه را لغو کردند.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه قرار بود پیش از انقلاب در منطقه دارخوین نیروگاه اتمی ساخته شود، گفت: با پیروزی انقلاب، خارجی‌ها به تعهدات عمل نکرده و قراردادهای خود برای ساخت این نیروگاه را لغو کردند.