دعوت امام جمعه زنجان از مردم برای حضور حداکثری ‌در انتخابات/ تخریب کاندیداها حرام است
دعوت امام جمعه زنجان از مردم برای حضور حداکثری ‌در انتخابات/ تخریب کاندیداها حرام است

امام جمعه زنجان با بیان اینکه تخریب سایر کاندیداها حرام است، گفت: کسی که به مبانی ارزشی و اسلامی پایبند باشد تهمت زدن و تخریب دیگران را انجام نمی‌دهد.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه تخریب سایر کاندیداها حرام است، گفت: کسی که به مبانی ارزشی و اسلامی پایبند باشد تهمت زدن و تخریب دیگران را انجام نمی‌دهد.