خشم اردبیلی‌ها علیه رژیم کودک‌کش اسرائیل/ راهپیمایی نمازگزاران میدان مصلی تا چهارراه امام
خشم اردبیلی‌ها علیه رژیم کودک‌کش اسرائیل/ راهپیمایی نمازگزاران میدان مصلی تا چهارراه امام

نخستین جمعه اسفندماه با خشم و نفرت اردبیلی ها علیه رژیم کودک کش صهیونیسم و حمایت از مردم مظلوم فلسطین همراه بود.

نخستین جمعه اسفندماه با خشم و نفرت اردبیلی ها علیه رژیم کودک کش صهیونیسم و حمایت از مردم مظلوم فلسطین همراه بود.