۴۵۰ زائر اولی از ۹ استان به حرم مطهر رضوی مشرف شدند + تصویر
۴۵۰ زائر اولی از ۹ استان به حرم مطهر رضوی مشرف شدند + تصویر

مدیر امور زائرین بنیاد کرامت رضوی گفت: در راستای اجرای موقوفه مرحوم محمدجعفر الحسینی المجتهدی، ۴۵۰ زائر اولی از ۹ استان کشور به بارگاه منور حضرت رضا(ع) مشرف شدند.

مدیر امور زائرین بنیاد کرامت رضوی گفت: در راستای اجرای موقوفه مرحوم محمدجعفر الحسینی المجتهدی، ۴۵۰ زائر اولی از ۹ استان کشور به بارگاه منور حضرت رضا(ع) مشرف شدند.