یادداشت| دشمنی دشمنان با مشارکت حداکثری
یادداشت| دشمنی دشمنان با مشارکت حداکثری

..

کارشناس مسائل سیاسی نوشت: علیرغم خواست دشمنان، همواره ملت ایران در انتخابات مختلف توانسته‌اند مرزبندی خود با دشمنان را حفظ کنند و دشمنان را ناامید و دوستان انقلاب را خشنود سازد و به امام و شهدایی که حق حیات بر گردن این ملت دارند ادای دین کند.