غیبت مدافع قطری پرسپولیس در تمرینات سرخپوشان
غیبت مدافع قطری پرسپولیس در تمرینات سرخپوشان

مدافع خارجی تیم فوتبال پرسپولیس در تمرین امروز شاگردان اوسمار غایب بود.

مدافع خارجی تیم فوتبال پرسپولیس در تمرین امروز شاگردان اوسمار غایب بود.