کشف ۸۰۰۰ قوطی مشروبات الکلی در مرزهای بلوچستان
کشف ۸۰۰۰ قوطی مشروبات الکلی در مرزهای بلوچستان

جانشین فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از کشف بیش از ۸ هزار قوطی مشروبات الکلی در مرزهای جنوبی استان خبر داد.

جانشین فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از کشف بیش از ۸ هزار قوطی مشروبات الکلی در مرزهای جنوبی استان خبر داد.