کشورهای عضو بریکس ۴۵ تریلیون دلار ثروت برای سرمایه‌گذاری دارند
کشورهای عضو بریکس ۴۵ تریلیون دلار ثروت برای سرمایه‌گذاری دارند

شرکت انگلیسی “هنلی و شرکا” در گزارشی اعلام کرد که مجموع ثروت قابل سرمایه‌گذاری توسط کشورهای عضو بریکس در حال حاضر بالغ بر ۴۵ تریلیون دلار است.

شرکت انگلیسی "هنلی و شرکا" در گزارشی اعلام کرد که مجموع ثروت قابل سرمایه‌گذاری توسط کشورهای عضو بریکس در حال حاضر بالغ بر ۴۵ تریلیون دلار است.