دادگاه هلند دستور توقف صادرات قطعات اف-۳۵ به اسرائیل را داد
دادگاه هلند دستور توقف صادرات قطعات اف-۳۵ به اسرائیل را داد

دادگاهی در هلند به دولت این کشور دستور توقف صادرات قطعات جنگنده‌های اف-۳۵ به رژیم صهیونیستی را داده است.

دادگاهی در هلند به دولت این کشور دستور توقف صادرات قطعات جنگنده‌های اف-۳۵ به رژیم صهیونیستی را داده است.