مصوبه "اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و تغییر نام آن به بنیاد ملی علم ایران" ابلاغ شد
مصوبه "اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و تغییر نام آن به بنیاد ملی علم ایران" ابلاغ شد

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه «اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و تغییر نام آن به بنیاد ملی علم ایران» را که ۲۶ دی ماه در هشتصد و نود و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده برای اجرا ابلاغ کرد.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه «اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و تغییر نام آن به بنیاد ملی علم ایران» را که ۲۶ دی ماه در هشتصد و نود و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده برای اجرا ابلاغ کرد.