خداحافظی فخرالدینی با تیم آلومینیوم اراک
خداحافظی فخرالدینی با تیم آلومینیوم اراک

کاپیتان تیم فوتبال آلومینیوم اراک با انتشار متنی در یکی از شبکه‌های اجتماعی از اعضا و هواداران این تیم خداحافظی کرد.

کاپیتان تیم فوتبال آلومینیوم اراک با انتشار متنی در یکی از شبکه‌های اجتماعی از اعضا و هواداران این تیم خداحافظی کرد.