واکنش رئیس سابق فدراسیون ورزش سه‌گانه به انتقادات از حضورش در بازی‌های آسیایی
واکنش رئیس سابق فدراسیون ورزش سه‌گانه به انتقادات از حضورش در بازی‌های آسیایی

رئیس سابق فدراسیون ورزش سه‌گانه به انتقادات از حضور در بازی‌های آسیایی واکنش نشان داد.

رئیس سابق فدراسیون ورزش سه‌گانه به انتقادات از حضور در بازی‌های آسیایی واکنش نشان داد.