تحقق بودجه ۱۴۰۲ از صددرصد عبور خواهد کرد
تحقق بودجه ۱۴۰۲ از صددرصد عبور خواهد کرد

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با توجه به اینکه در ۳ ماهه پایانی سال معمولا وضعیت کسب درآمد بهبود می‌یابد، گفت: روند تحقق بودجه رو به رشد است و درصد تحقق بودجه سال جاری از صددرصد عبور خواهد کرد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با توجه به اینکه در ۳ ماهه پایانی سال معمولا وضعیت کسب درآمد بهبود می‌یابد، گفت: روند تحقق بودجه رو به رشد است و درصد تحقق بودجه سال جاری از صددرصد عبور خواهد کرد.