معلمان تازه استخدام شده مشمول رتبه‌بندی/ توزیع شیر تا پایان آذر در ۲۱ استان
معلمان تازه استخدام شده مشمول رتبه‌بندی/ توزیع شیر تا پایان آذر در ۲۱ استان

معاون وزارت آموزش و پرورش گفت: معلمان تازه استخدام شده در مسیر رتبه‌بندی قرار گرفتند همچنین تمام اعتراضات بررسی شده است.

معاون وزارت آموزش و پرورش گفت: معلمان تازه استخدام شده در مسیر رتبه‌بندی قرار گرفتند همچنین تمام اعتراضات بررسی شده است.