فرمانده سپاه ناحیه حضرت ابوالفضل (ع) بهارستان معرفی شد
فرمانده سپاه ناحیه حضرت ابوالفضل (ع) بهارستان معرفی شد

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) با تأکید بر تربیت دانش‌آموزان با تفکر بسیج و بسیجی، گفت: دشمنان دانش‌آموزان ما را با تکنولوژی‌های روز مورد هجمه قرار داده‌اند، لذا باید بصیرت‌افزایی برای قشر جوان و نوجوان در حوزه‌های مختلف تبیین شود.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) با تأکید بر تربیت دانش‌آموزان با تفکر بسیج و بسیجی، گفت: دشمنان دانش‌آموزان ما را با تکنولوژی‌های روز مورد هجمه قرار داده‌اند، لذا باید بصیرت‌افزایی برای قشر جوان و نوجوان در حوزه‌های مختلف تبیین شود.