توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره "سرنوشت پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری ۱۴۰۱"/ امروز ۱۱۰ نفر ابلاغ سردفتری خود را دریافت می‌کنند
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره "سرنوشت پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری ۱۴۰۱"/ امروز ۱۱۰ نفر ابلاغ سردفتری خود را دریافت می‌کنند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به تسنیم به تشریح روند برگزاری آزمون سردفتری ۱۴۰۱ و نیز اقدامات صورت گرفته برای ابلاغ سردفتری به پذیرفته‌شدگان پرداخت و از ابلاغ سردفتری به ۱۱۰ تن از پذیرفته‌شدگان در روز جاری خبر داد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به تسنیم به تشریح روند برگزاری آزمون سردفتری ۱۴۰۱ و نیز اقدامات صورت گرفته برای ابلاغ سردفتری به پذیرفته‌شدگان پرداخت و از ابلاغ سردفتری به ۱۱۰ تن از پذیرفته‌شدگان در روز جاری خبر داد.