۷۴۲ اثر به دبیرخانه جشنواره رسانه‌ای ابوذر زنجان ارسال شد
۷۴۲ اثر به دبیرخانه جشنواره رسانه‌ای ابوذر زنجان ارسال شد

دبیر نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر زنجان از ارسال ۷۴۲ اثر به دبیرخانه جشنواره خبر داد و گفت: اختتامیه این جشنواره ۲۱ دی ماه برگزار خواهد شد.

دبیر نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر زنجان از ارسال ۷۴۲ اثر به دبیرخانه جشنواره خبر داد و گفت: اختتامیه این جشنواره ۲۱ دی ماه برگزار خواهد شد.