آغاز نشست وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر
آغاز نشست وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر

امروز نشست وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر در مسکو با محوریت موضوعات اقتصادی و تجاری آغاز شد.

امروز نشست وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر در مسکو با محوریت موضوعات اقتصادی و تجاری آغاز شد.