برنامه باغ موزه دفاع مقدس برای تولید ۲۵ کتاب صوتی تا پایان سال
برنامه باغ موزه دفاع مقدس برای تولید ۲۵ کتاب صوتی تا پایان سال

مسئول کتابخانه باغ موزه دفاع مقدس گفت: در مجموع تا الان ۷ عنوان کتاب صوتی تولید کردیم و قصد داریم تا آخر سال ۲۵ عنوان کتاب از کتاب‌های انتشارات سرو را تبدیل به کتاب صوتی کنیم.

مسئول کتابخانه باغ موزه دفاع مقدس گفت: در مجموع تا الان ۷ عنوان کتاب صوتی تولید کردیم و قصد داریم تا آخر سال ۲۵ عنوان کتاب از کتاب‌های انتشارات سرو را تبدیل به کتاب صوتی کنیم.