استقبال فعالان اقتصادی از اولین اوراق مرابحه ارزی کشور/ ۱۰۰ میلیون یورو فروخته شد
استقبال فعالان اقتصادی از اولین اوراق مرابحه ارزی کشور/ ۱۰۰ میلیون یورو فروخته شد

طبق اعلام مرکز مبادله ارزی، عرضه اولین اوراق مرابحه ارزی کشور با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شد.

طبق اعلام مرکز مبادله ارزی، عرضه اولین اوراق مرابحه ارزی کشور با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شد.