هواشناسی پیش بینی خود را اصلاح کرد
هواشناسی پیش بینی خود را اصلاح کرد

سخنگوی صنعت آب گفت : سازمان هواشناسی هفته گذشته یک اصلاحیه‌ای در مورد پیش‌بینی‌های قبلی خود ارائه کرد که بر اساس آن اعلام شد میزان بارش‌هایی که برای پاییز امسال به‌خصوص از ۱۵ آبان پیش‌بینی شده بود، محقق نشده است.

سخنگوی صنعت آب گفت : سازمان هواشناسی هفته گذشته یک اصلاحیه‌ای در مورد پیش‌بینی‌های قبلی خود ارائه کرد که بر اساس آن اعلام شد میزان بارش‌هایی که برای پاییز امسال به‌خصوص از ۱۵ آبان پیش‌بینی شده بود، محقق نشده است.