توضیحات آلومینیوم المهدی در خصوص خبر جریمه ۳ هزار میلیارد ریالی
توضیحات آلومینیوم المهدی در خصوص خبر جریمه ۳ هزار میلیارد ریالی

شرکت آلومینیوم المهدی در خصوص خبر وصول جریمه سه هزار و ۹۷۱ میلیارد ریالی این شرکت، توضیحاتی ارائه داد.

شرکت آلومینیوم المهدی در خصوص خبر وصول جریمه سه هزار و ۹۷۱ میلیارد ریالی این شرکت، توضیحاتی ارائه داد.