صدور ۱۳۴ ابلاغیه "تولید بار اول" برای شرکت‌های دانش‌بنیان
صدور ۱۳۴ ابلاغیه "تولید بار اول" برای شرکت‌های دانش‌بنیان

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان‌ از صدور ۱۳۴ ابلاغیه تولید بار اول برای شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان‌ از صدور ۱۳۴ ابلاغیه تولید بار اول برای شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.