۱۰ هزار لباس گرم هدیه خادمان رضوی به دانش‌آموزان نیازمند
۱۰ هزار لباس گرم هدیه خادمان رضوی به دانش‌آموزان نیازمند

در آستانه فصل زمستان بار دیگر خادمان رضوی دست به کار شدند و با اهدای لباس گرم به دانش‌آموزان یتیم و محروم، جسم و روح آنها را با مهر امام رئوف گرم کردند.

در آستانه فصل زمستان بار دیگر خادمان رضوی دست به کار شدند و با اهدای لباس گرم به دانش‌آموزان یتیم و محروم، جسم و روح آنها را با مهر امام رئوف گرم کردند.