قزوین به عطر شهید مدافع حرم عطرآگین شد/ استقبال مردم از شهید "الیاس چگینی"
قزوین به عطر شهید مدافع حرم عطرآگین شد/ استقبال مردم از شهید "الیاس چگینی"

مردم دیار مینودری امروز به استقبال پیکر مطهر شهید مدافع حرم الیاس چگینی رفتند.

مردم دیار مینودری امروز به استقبال پیکر مطهر شهید مدافع حرم الیاس چگینی رفتند.