مسابقات ملی مهارت کشوری امسال در کنگان برگزار می‌شود
مسابقات ملی مهارت کشوری امسال در کنگان برگزار می‌شود

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر گفت: برای نخستین‌بار مسابقات ملی مهارت امسال از ۱۷ تا ۲۲ آذرماه در بندر کنگان استان بوشهر برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر گفت: برای نخستین‌بار مسابقات ملی مهارت امسال از ۱۷ تا ۲۲ آذرماه در بندر کنگان استان بوشهر برگزار می‌شود.