قلعه تاریخی شوش در معرض آسیب‌های بیولوژیکی است
قلعه تاریخی شوش در معرض آسیب‌های بیولوژیکی است

سرپرست پایگاه میراث‌ جهانی شوش در خوزستان گفت: قلعه تاریخی شوش در معرض آسیب‌های بیولوژیکی به‌یژه موریانه قرار گرفته و در حال مرمت است.

سرپرست پایگاه میراث‌ جهانی شوش در خوزستان گفت: قلعه تاریخی شوش در معرض آسیب‌های بیولوژیکی به‌یژه موریانه قرار گرفته و در حال مرمت است.