۱۴ هکتار بافت حاشیه‌ای با پیشینه روستایی در شهر کرمانشاه وجود دارد
۱۴ هکتار بافت حاشیه‌ای با پیشینه روستایی در شهر کرمانشاه وجود دارد

فرماندار کرمانشاه با اشاره به اینکه ۱۴ هکتار بافت حاشیه‌ای با پیشینه روستایی در شهر کرمانشاه وجود دارد، گفت: با اقدامات انجام شده انتظار می‌رود روستای «ده‌پهن» تا پایان سال به شهر کرمانشاه الحاق شود.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به اینکه ۱۴ هکتار بافت حاشیه‌ای با پیشینه روستایی در شهر کرمانشاه وجود دارد، گفت: با اقدامات انجام شده انتظار می‌رود روستای «ده‌پهن» تا پایان سال به شهر کرمانشاه الحاق شود.