استاندار تهران: موتورسیکلت عامل اصلی آلودگی هوای تهران است
استاندار تهران: موتورسیکلت عامل اصلی آلودگی هوای تهران است

استاندار تهران گفت: یکی از عوامل اصلی بروز آلودگی هوا در پایتخت تردد زیاد موتورسیکلت‌ها است که در این زمینه نیازمند همکاری همه هستیم.

استاندار تهران گفت: یکی از عوامل اصلی بروز آلودگی هوا در پایتخت تردد زیاد موتورسیکلت‌ها است که در این زمینه نیازمند همکاری همه هستیم.