جانشین فراجا: ‌دغدغه امنیتی در مرز ایران و ترکمنستان نداریم/ آمادگی پلیس برای انتخابات
جانشین فراجا: ‌دغدغه امنیتی در مرز ایران و ترکمنستان نداریم/ آمادگی پلیس برای انتخابات

‌جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره روابط و تعاملات بین ایران و ترکمنستان گفت: امروز در مرزهای دو کشور هیچگونه دغدغه‌ای نداریم که این موضوع حاصل تعامل و همدلی بین مرزبانان و مرزنشینان هر دو کشور است.

‌جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره روابط و تعاملات بین ایران و ترکمنستان گفت: امروز در مرزهای دو کشور هیچگونه دغدغه‌ای نداریم که این موضوع حاصل تعامل و همدلی بین مرزبانان و مرزنشینان هر دو کشور است.