اوسیمن بازیکن سال کالچو لقب گرفت
اوسیمن بازیکن سال کالچو لقب گرفت

ستاره نیجریه‌ای تیم فوتبال ناپولی عنوان بهترین بازیکن لیگ دسته اول ایتالیا را از آن خود کرد.

ستاره نیجریه‌ای تیم فوتبال ناپولی عنوان بهترین بازیکن لیگ دسته اول ایتالیا را از آن خود کرد.