دلِ تَودار در چهارمحال و بختیاری و برای سردار اسعد
دلِ تَودار در چهارمحال و بختیاری و برای سردار اسعد

تازه‌ترین اثر از پروژه «تار و تاریخ‌» به آهنگسازی میدیا فرج نژاد با محوریت موسیقی بختیاری ساخته و اجرا شده است.

تازه‌ترین اثر از پروژه «تار و تاریخ‌» به آهنگسازی میدیا فرج نژاد با محوریت موسیقی بختیاری ساخته و اجرا شده است.