رئیسی: در جمهوری اسلامی بن‌بست وجود ندارد / دولت فقط مجری انتخابات است
رئیسی: در جمهوری اسلامی بن‌بست وجود ندارد / دولت فقط مجری انتخابات است

رئیس جمهور گفت: در نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، بن‌بستی وجود ندارد و باید مسئله‌شناسی کرده و راهکارها را بشناسیم تا بتوانیم به حل مسائل برسیم.

رئیس جمهور گفت: در نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، بن‌بستی وجود ندارد و باید مسئله‌شناسی کرده و راهکارها را بشناسیم تا بتوانیم به حل مسائل برسیم.