اثرات "مازوت‌سازی" در استان البرز به تهران منتقل می‌شود
اثرات "مازوت‌سازی" در استان البرز به تهران منتقل می‌شود

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه زمانی که سوخت در استان البرز کم باشد مازوت‌سوزی انجام می‌پذیرد‌، گفت: با توجه به نزدیکی تهران به استان البرز، مشکلاتی را برای مردم تهران در پی خواهد داشت.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه زمانی که سوخت در استان البرز کم باشد مازوت‌سوزی انجام می‌پذیرد‌، گفت: با توجه به نزدیکی تهران به استان البرز، مشکلاتی را برای مردم تهران در پی خواهد داشت.