‌گوارایی به آب شرب سنندج بازگشت/ ‌نگرانی چند ساله‌ مردم چگونه در دولت سیزدهم برطرف شد؟
‌گوارایی به آب شرب سنندج بازگشت/ ‌نگرانی چند ساله‌ مردم چگونه در دولت سیزدهم برطرف شد؟

نزدیک به یک سالی از بهره‌برداری پروژه انتقال مسقیم آب از سد آزاد به شهر سنندج می‌گذرد و تاکنون بیش از ۵۵ میلیون متر مکعب از آب این سد جهت استفاده مردم شهر سنندج به تصفیه‌خانه آب شرب این شهر منتقل شده و این آب باکیفیت در دسترس مردم شهر قرار گرفته است.

نزدیک به یک سالی از بهره‌برداری پروژه انتقال مسقیم آب از سد آزاد به شهر سنندج می‌گذرد و تاکنون بیش از ۵۵ میلیون متر مکعب از آب این سد جهت استفاده مردم شهر سنندج به تصفیه‌خانه آب شرب این شهر منتقل شده و این آب باکیفیت در دسترس مردم شهر قرار گرفته است.