نوا نمایشی برای ایام فاطمیه؛ دنیا پیره مرد است
نوا نمایشی برای ایام فاطمیه؛ دنیا پیره مرد است

نوانمایش «دنیا پیره‌مرد است» همزمان با ایام فاطمیه در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‌رود.

نوانمایش «دنیا پیره‌مرد است» همزمان با ایام فاطمیه در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‌رود.