قوه قضائیه با ترک فعل‌ها برخورد کند/ اسکان شهروندان بی‌سرپناه در مساجد و تکایا
قوه قضائیه با ترک فعل‌ها برخورد کند/ اسکان شهروندان بی‌سرپناه در مساجد و تکایا

اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا به موضوعات مختلفی از جمله موضوع آلودگی هوا، ترک‌ فعل‌های صورت گرفته در این زمینه، اسکان بی‌سرپناه‌هان در مساجد و تکایا و … پرداختند.

اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا به موضوعات مختلفی از جمله موضوع آلودگی هوا، ترک‌ فعل‌های صورت گرفته در این زمینه، اسکان بی‌سرپناه‌هان در مساجد و تکایا و … پرداختند.