ساخت دوربین‌های فاصله‌یاب برای پایش مرزها و محیط زیست
ساخت دوربین‌های فاصله‌یاب برای پایش مرزها و محیط زیست

یک شرکت دانش‌بنیان موفق به طراحی و ساخت دوربین‌های فاصله‌یابی شده که قادر است اجسام زنده را تا فاصله ۳ کیلومتری براساس میدان دیدی که دارد، تشخیص بدهد. کاربرد این محصول در بسیاری از جاها از جمله پایش مرزها، محیط زیست، امنیت اماکن، مرزبانی و … است.

یک شرکت دانش‌بنیان موفق به طراحی و ساخت دوربین‌های فاصله‌یابی شده که قادر است اجسام زنده را تا فاصله ۳ کیلومتری براساس میدان دیدی که دارد، تشخیص بدهد. کاربرد این محصول در بسیاری از جاها از جمله پایش مرزها، محیط زیست، امنیت اماکن، مرزبانی و … است.