چرا می گوییم مقاومت در طوفان الاقصی پیروز شد؟
چرا می گوییم مقاومت در طوفان الاقصی پیروز شد؟

..

با گذشت بیش از ۵۰ روز از آغاز عملیات طوفان الاقصی، رژیم صهیونیستی علی رغم کشتار هزاران نفر انسان بی گناه در غزه، نتوانست هیچکدام از اهداف اعلامی خود را محقق کند.